Geplaatst op: 14/07/2022

Voor mentoren: samen aan de slag met de motivatie van de klas. Iedereen gemotiveerd!

De meeste motivatieproblemen hebben niets met het leren zelf te maken. Ons uitgangspunt is dat elke leerling in principe gemotiveerd is (en liever een 8 dan een 5 haalt).

Voor mentoren: samen aan de slag met de motivatie van de klas. Iedereen gemotiveerd!

De 'ongemotiveerde' leerling komt niet meer aan het werk omdat de natuurlijke motivatie geblokkeerd geraakt is. Dit kan uiteenliggende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld het verleden, bepaalde overtuigingen, faalangst, concentratie, het effect van corona enzovoort. We zoeken samen met de leerling naar de blokkades en gaan die vervolgens proberen op te heffen.

Leerlingen weten zelf heel goed hoe het met ze gaat en waar ze tegenaan lopen, wat hen belemmert. Ze kunnen die kennis alleen vaak niet goed duiden, in woorden vatten en overbrengen. Een vragenlijst kan dat wel en daarom is deze screening heel effectief. Het brengt het verhaal en de overtuigingen van de leerling zelf aan het licht en levert waardevolle inzichten en gesprekken op. AFTER'S COOL gebruikt al jaren een heel effectieve screening, een 'zelfonderzoek', om belemmeringen bij leren en presteren op te sporen.

Dit 'MZO' kan zowel individueel als klassikaal afgenomen kan worden. Het is ook interessant om klassen of jaarlagen met elkaar te vergelijken.

Meer informatie?

Laura Bruins (laura@afterscool.nl) en Judith Blaauw (judith@afterscool.nl)