Geplaatst op: 27/10/2021

Wisten jullie dat …

AFTER'S COOL ook NT2-leerlingen (Nederlands als tweede taal) begeleidt?

Wisten jullie dat …
Leerlingen in het basisonderwijs met een taalachterstand kunnen in een schakelklas intensief taalonderwijs krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die vanuit het buitenland naar Nederland verhuisd zijn en Nederlands als tweede taal leren. Na een jaar in de schakelklas maken de leerlingen de overstap naar het reguliere onderwijs. Ondanks het intensieve taalonderwijs in de schakelklas kunnen de leerlingen toch moeite hebben om aan te haken in het reguliere onderwijs. De Nederlandse taal is nog in ontwikkeling en daardoor snappen ze soms niet goed wat de leerkracht vertelt, vinden ze het moeilijk om de schoolboeken te begrijpen of om zelf een verhaal te vertellen. volgen van de lessen wordt hierdoor moeilijk. En dat is jammer, want deze kinderen kunnen vaak wel goed leren!&nbsp