Diagnostiek, leren gaat soms niet vanzelf

Verbetert het lezen en/of spellen van jouw zoon of dochter niet na het aanbieden van extra ondersteuning op school? Heb je het idee dat jouw kind wordt onderschat of juist overschat? Vraag je je af of jouw kind achterloopt ten opzichte van klasgenoten? Kortom, ondervindt hij of zij moeilijkheden met leren, maar is de oorzaak niet helder en maak je je als ouder misschien zorgen?

Op de diagnostiekafdeling van AFTER’S COOL hebben we diverse onderzoeken in huis waarmee we inzichtelijk kunnen maken waardoor een mogelijk (leer)probleem bij jouw kind wordt veroorzaakt.

Diagnostiek, leren gaat soms niet vanzelf

Diagnostiektraject op een rijtje

Intake

Tijdens het intakegesprek van ca. één uur, maken we uitgebreid kennis en bespreken samen de specifieke situatie, jullie hulpvraag en wat de wensen en verwachtingen zijn. Vervolgens doen wij een onderzoeksvoorstel en plannen we hiervoor één of meerdere afspraken.

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt het onderzoek. Tijdens het onderzoek werkt de onderzoeker aan de verschillende taken met jouw zoon of dochter.

Bij de diagnostische onderzoeken bij AFTER’S COOL wordt gebruik gemaakt van door het COTAN goedgekeurd, verantwoord en genormeerd psychologisch testmateriaal.

Verslaglegging

De informatie uit de intake en het onderzoek zal worden uitgewerkt en verwerkt in een onderzoeksverslag.

Adviesgesprek

Na het onderzoek volgt een adviesgesprek. In dit adviesgesprek worden de resultaten besproken, concrete handelingsadviezen doorgenomen en bekijken we samen welke vervolgstappen nodig zijn. Ook school wordt, indien gewenst, op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten en de uitkomsten van het adviesgesprek.

"Wij zijn heel blij met jullie goede communicatie en heldere aanpak."

Ouders van Ana

Bepalen van de hulpvraag

Aan een mogelijk (leer)probleem bij jouw kind kunnen allerlei factoren ten grondslag liggen. Deze kunnen te maken hebben met intelligentie, geheugen, aandacht, concentratie en motivatie. Ook hebben kinderen vaak een drukke agenda gevuld met sport, muziek, vrienden en school waardoor het misschien (tijdelijk) niet lekker loopt.

Op zoek naar de oorzaak wordt samen met de leerling, ouders en school de ontwikkeling in kaart gebracht met als doel het kunnen bieden van effectieve zorg en een blij kind aan de keukentafel! Tijdens het intakegesprek bespreken we jullie specifieke situatie, de hulpvraag, wensen en verwachtingen en bepalen we welk onderzoek inzicht in de (leer)problemen zal verschaffen.

Alle onderzoeken bij AFTER'S COOL

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek wordt ook wel een capaciteitenonderzoek genoemd. Met behulp van een intelligentieonderzoek worden de capaciteiten van een leerling in kaart gebracht. Heb jij het idee dat jouw kind wordt onderschat of juist overschat of heb je vragen over welk onderwijsniveau het best passend is voor jouw kind? Een onderzoek naar intelligentie kan antwoord geven op deze vragen. Wij maken gebruik van de WISC-V en NIO 2018.

Dyslexieonderzoek

Mocht het lezen, na het aanbieden van extra ondersteuning op school, niet verbeteren en blijft het lezen en spellen zeer moeizaam gaan, dan is er reden om een dyslexieonderzoek te starten. Met een dyslexieonderzoek brengen wij de lees- en spellingvaardigheden en de intelligentie in kaart. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek beoordelen wij of er sprake is van dyslexie. Na analyse van de sterke en zwakke kanten van jouw kind stellen wij gerichte handelingsadviezen op voor de leerling.

Didactisch onderzoek

Heb jij vragen over hoe een kind het beste begeleid kan worden, zowel thuis als op school? Of heb je het vermoeden dat jouw kind achterloopt ten opzichte van zijn klasgenoten? Dan kan een didactisch onderzoek zinvol zijn. Met een didactisch onderzoek kunnen we onderzoeken op welk niveau jouw kind functioneert op de belangrijkste leergebieden van school: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Dyscalculiescreening

Wanneer er sprake is van rekenproblematiek, maar het is nog niet duidelijk of een uitgebreid psychologisch onderzoek naar dyscalculie noodzakelijk is, kun je eerst voor een dyscalculiescreening kiezen. Tijdens de screening brengen wij het risico op dyscalculie in kaart aan de hand van observaties, didactisch onderzoek, foutenanalyses en testen gericht op het vaststellen van kenmerken horende bij dyscalculie. Aan de hand van de screening worden gerichte adviezen opgesteld voor de verdere begeleiding van jouw kind.

Tarief
Dyscalculiescreening: € 246,-

Schooladvies

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) wordt gebruikt voor het bepalen van het juiste niveau van voortgezet onderwijs. De NIO bevat 6 onderdelen (subtests) die vragen naar inzicht op het gebied van taal, rekenen en ruimtelijk inzicht. De NIO is geschikt voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor leerlingen in klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs van alle niveaus.

Een afname van de NIO duurt ongeveer 2 uur. De kosten voor een intelligentieonderzoek met de NIO bedragen € 348,50 voor een individuele afname. Ook is een groepsafname (maximaal 5 personen) mogelijk en wij kunnen klassikale afnames verzorgen. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Vind een vestiging bij jou in de buurt

AFTER’S COOL is
persoonlijk en pro-actief

AFTER’S COOL helpt leerlingen met hun schoolwerk met het beste team!

Wij hebben een sterke cultuur waar wij trots op zijn. Onze belangrijkste waarde is ‘Sunny Side up’; wij werken vanuit positiviteit. Voortdurend willen verbeteren en ontwikkelen betekent dat wij niet bang zijn om fouten te maken en wij regelmatig om feedback vragen. Dat willen wij ook graag aan onze leerlingen leren, want goed voorbeeld…

Wij zijn warm en betrokken; wij coachen leerlingen met liefde door hun schooltijd heen. Wij zetten graag een stap extra en dat merken leerlingen en hun ouders. Wij nemen enthousiaste en betrokken mensen aan en leiden al onze medewerkers – van vestigingscoördinator tot begeleider en van remedial teacher tot projectcoördinator – op tot positieve coaches.

AFTER’S COOL is een platte organisatie, hierdoor kunnen wij snel schakelen en heel dicht blijven bij wat ouders en scholen graag willen zien.

Meer weten over onze diagnostiek onderzoeken?
Meer weten over onze diagnostiek onderzoeken?

Via dit formulier kan je direct een kennismaking afspreken of telefonisch contact hebben met een vestiging naar keuze.

Onze belofte:

  • We reageren binnen 48 uur (op werkdagen).
  • Afspraken zijn altijd op korte termijn in te plannen.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Hoe helpen we je verder met jouw vraag over [dienst]?