Dyslexieonderzoek
We helpen kinderen omgaan met hun dyslexie

Mocht het lezen, na het aanbieden van extra ondersteuning op school, niet verbeteren en blijft het lezen en spellen zeer moeizaam gaan, dan is er reden om een dyslexieonderzoek te starten. Met een dyslexieonderzoek brengen wij de lees- en spellingvaardigheden en de intelligentie in kaart.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek beoordelen wij of er sprake is van dyslexie. Na analyse van de sterke en zwakke kanten van jouw kind stellen wij gerichte handelingsadviezen op voor de leerling.

Dyslexieonderzoek<br />
We helpen kinderen omgaan met hun dyslexie

Kenmerken van dyslexie

Letters door elkaar halen, bijv.: ‘straat’ en ‘staart’.

Slechte beheersing van het alfabet.

Langzame letterherkenning, vooral van klanken: eu en ui, oe en ou etc.

Slechte cijfers voor dictees, ondanks veel oefeningen.

In spiegelschrift schrijven en klanken omdraaien: b en d, 6 en 9, q en p, etc.

Spelfouten bij het overschrijven.

Lezen blijft achter op klasgenoten.

Snel moe na het lezen.

Voorlezen gaat hakkelend en stotterend. Soms heeft het kind achteraf geen idee wat hij gelezen heeft.

Moeite met het leren van tafels en andere logische reeksen.

"Wij zijn goed geholpen door AFTER'S COOL en heel tevreden over de persoonlijke en professionele aanpak."

Moeder van Sam

Hoe helpen wij
jouw kind met dyslexie?

Dyslexie is een niet te genezen stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft met spelling en met lezen op woordniveau. Dit kan de schoolprestaties ernstig belemmeren. Wij kunnen kinderen wel helpen omgaan met hun dyslexie. Een goede behandelmethode sluit zoveel mogelijk aan bij het kind.

Onze professionals hebben veel ervaring in het geven van remedial teaching aan kinderen met dyslexie. We helpen de kinderen met het groeien in lezen en spellen, bekijken wat er nodig is om goed om te gaan met de dyslexie en vergroten het zelfvertrouwen van uw kind. Het is intensieve individuele begeleiding, waarbij er door de individuele setting écht aandacht is voor wat jouw kind nodig heeft.

Vind een vestiging bij jou in de buurt

AFTER’S COOL is
persoonlijk en pro-actief

AFTER’S COOL helpt leerlingen met hun schoolwerk met het beste team!

Wij hebben een sterke cultuur waar wij trots op zijn. Onze belangrijkste waarde is ‘Sunny Side up’; wij werken vanuit positiviteit. Voortdurend willen verbeteren en ontwikkelen betekent dat wij niet bang zijn om fouten te maken en wij regelmatig om feedback vragen. Dat willen wij ook graag aan onze leerlingen leren, want goed voorbeeld…

Wij zijn warm en betrokken; wij coachen leerlingen met liefde door hun schooltijd heen. Wij zetten graag een stap extra en dat merken leerlingen en hun ouders. Wij nemen enthousiaste en betrokken mensen aan en leiden al onze medewerkers – van vestigingscoördinator tot begeleider en van remedial teacher tot projectcoördinator – op tot positieve coaches.

AFTER’S COOL is een platte organisatie, hierdoor kunnen wij snel schakelen en heel dicht blijven bij wat ouders en scholen graag willen zien.

Meer weten over het dyslexieonderzoek?
Meer weten over het dyslexieonderzoek?

Via dit formulier kan je direct een kennismaking afspreken of telefonisch contact hebben met een vestiging naar keuze.

Onze belofte:

  • We reageren binnen 48 uur (op werkdagen).
  • Afspraken zijn altijd op korte termijn in te plannen.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Hoe helpen we je verder met jouw vraag over [dienst]?