Remedial teaching:
jouw hulpvraag, onze oplossing

Heb je het gevoel dat jouw kind niet optimaal presteert en er meer inzit? Vindt jouw zoon of dochter het lastig om de tafels te automatiseren of blijft begrijpend lezen achter? Is er een extra steuntje in de rug nodig om met zelfvertrouwen de midden- en eindtoetsen te maken?

Tijdens een remedial teaching traject gaan we hiermee aan de slag! Al sinds 2010 helpt ons team van remedial teachers leerlingen met hun schoolwerk. Remedial teaching biedt uitkomst als leren niet vanzelf gaat en voorkomt en verhelpt leerachterstanden. Ouders merken dat hun kind meer zelfvertrouwen krijgt en dat de gerichte aandacht op één onderwerp echt helpt.

Remedial teaching: <br />
jouw hulpvraag, onze oplossing

"Het heeft hem zelfvertrouwen gegeven en veel goede tips die hij nog steeds toepast. Hij ging met veel plezier, de juf is geduldig, lief en geeft vertrouwen."

Marjoleine, moeder van Sam (10 jaar)

Weer meekomen op school met ons remedial teaching stappenplan

Aan de hand van een stappenplan leert jouw zoon/dochter hoe hij/zij het beste een tekst kan lezen en de bijbehorende vragen kan maken. Als de focus meer ligt op rekenen gaan we aan de slag met hoe je redactiesommen aanpakt of wat breuken eigenlijk zijn. Samen kijken we hoe je het beste plus- en minsommen kunt oplossen of hoe je er achter komt of je ‘bedoelt’ of ‘bedoeld’ moet schrijven. Tijdens het traject werken wij met jouw zoon/dochter gestructureerd aan technisch of begrijpend lezen, spelling of rekenen. Net wat er nodig is! Uiteindelijk is het de bedoeling dat jouw kind om leert gaan met zijn of haar leerprobleem, weer mee kan komen met de groep en met zelfvertrouwen in de klas zit.

We bieden individuele, intensieve begeleiding aan aan basis- en middelbare scholieren en, indien gewenst, in kleine groepjes. Daarnaast kunnen wij ook een online remedial teaching traject verzorgen.

Het remedial teaching traject in 10 stappen

1. Eerste contact

Vestigingscoördinator & ouder

 • Hulpvraag bepalen: RT-traject wordt geadviseerd
 • Praktische zaken doornemen: kosten en lestijd
 • Intake- en inschrijfformulier worden opgestuurd
 • Ouder stuurt ingevulde formulieren retour

2. Intake

RT’er, leerling & ouder

 • Intake aan de hand van intakeformulier
 • Looptijd trajecten
  • Begrijpend lezen- en rekentraject: 20 weken
  • Technisch lezen- en spellingstraject: 10 weken

3. Toetslessen begin periode 1

RT’er en leerling

 • Beginmeting: diagnostische toetsen worden afgenomen

4. Handelingsplan opstellen

RT’er

 • Toetsgegevens van de diagnostische toetsen worden nagekeken en geanalyseerd
 • Schoolresultaten worden in het handelingsplan opgenomen
 • Het handelingsplan wordt opgesteld

5. Eerste les

RT’er, leerling & ouder

 • Aan het begin van de les wordt het handelingsplan besproken (15 minuten)
 • De les wordt met alleen de leerling vervolgd

6. De RT-lessen

RT’er en leerling

 • Het handelingsplan wordt uitgevoerd
 • Tenminste iedere 5 à 6 weken is er tussentijds contact met de ouder voor een tussenevaluatie

7. Toetslessen

RT’er en leerling

 • Eindmeting: controletoetsen worden afgenomen

8. Handelingsplan evalueren

RT’er

 • Toetsgegevens van de controletoetsen worden nagekeken en geanalyseerd
 • Actuele schoolresultaten worden in het handelingsplan opgenomen
 • De evaluatie wordt geschreven

9. Eindevaluatie

RT’er, ouder & leerling

 • Evaluatie van het handelingsplan wordt besproken
 • Aanbevelingen worden gedaan

10. Eind periode 1

RT’er en leerling

 • Lessen worden vervolgd in periode 2 of einde van het traject
1. Eerste contact
2. Intake
3. Toetslessen begin periode 1
4. Handelingsplan opstellen
5. Eerste les
6. De RT-lessen
7. Toetslessen
8. Handelingsplan evalueren
9. Eindevaluatie
10. Eind periode 1

Hoe ziet een RT-les bij AFTER’S COOL eruit?

16:00 uur

Begin van de les: hoe ging het vandaag op school? Heb je in het weekend nog iets leuks gedaan?

16:05 uur

Huiswerk nakijken. Thuis heb je geoefend met cijferend rekenen en verhaalsommen. We bekijken wat er goed is gegaan en bespreken de foutjes.

16:20 uur

Aan de slag! Vandaag gaan we met breuken oefenen. We pakken er materiaal bij en geven onder andere antwoord op de vraag: ‘Wat betekent ⅓ en is dat meer of minder dan ½?’

16:40 uur

Afronding van de les. Als huiswerk krijg je een blad met sommen mee om het cijferend rekenen goed te blijven oefenen. Ook zit er dit keer een blad over breuken bij.
We sluiten af met een leuk rekenspelletje!

16:45 uur

De les is voorbij, tot volgende week en succes met je huiswerk!

Naast remedial teaching helpen we basisschoolleerlingen met

Bijles basisschool

Een bijles basisschool is gerichte aandacht voor jouw zoon of dochter op de onderdelen van school die niet altijd vanzelf gaan. Samen bepalen we waar de focus moet liggen. Meer bij rekenen of spelling of misschien juist bij begrijpend lezen of Engels?

Diagnostiek

Leren gaat soms niet vanzelf. Een leerling kan moeilijkheden in het leren ondervinden door verscheidene oorzaken. De diagnostiekafdeling van AFTER’S COOL heeft diverse onderzoeken in huis waarmee wij samen met leerlingen, ouders en school de ontwikkeling in kaart brengen.

Trainingen

Een goede voorbereiding op de belangrijke midden- en eindtoetsen in groep 6, 7 en 8! Of om te leren leren. En ook om een goede start te maken bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school.

Ons remedial teaching traject in beeld.

Met zelfvertrouwen in de klas

Didactisch onderzoek

In de eerste les maakt jouw zoon/dochter één of meerdere toetsen. De informatie uit het intakegesprek, een mogelijk gesprek met de leerkracht, eerdere toetsgegevens van school en eventuele onderzoeksverslagen worden meegenomen om een goed beeld te krijgen van jouw kind.

Handelingsplan

De bevindingen uit het didactisch onderzoek worden door de remedial teacher in een handelingsplan gezet met duidelijke doelen en een plan van aanpak voor de komende lessen. Dit handelingsplan wordt tijdens de tweede les met jullie besproken.

Lessen

We werken in periodes van 10 weken: hetbegrijpend lezen- en rekentraject duurt 20 weken en het technisch lezen- en spellingstraject 10 weken. Een les duurt 45 minuten en bestaat uit het bespreken van huiswerk, werken aan één of meerdere doelen en het opgeven van nieuw huiswerk. We sluiten vaak af met een spelletje, want dat leren leuk is willen we ook graag laten ervaren! Tijdens de lessen gebruiken we kaartjes met stappenplannen, werkbladen, materiaal of uitrekenpapier, alles om jouw kind zo goed mogelijk te helpen zich de stof eigen te maken.

Evaluatie

In de tiende les maakt jouw zoon/dochter weer een toets. Aan de hand van die toetsgegevens en observaties schrijft de remedial teacher een evaluatie die we met elkaar bespreken. Als de doelen behaald zijn kunnen we het traject afronden of we kunnen een vervolgtraject bespreken.

Motivatie

AFTER’S COOL heeft veel aandacht voor de motivatie van jouw kind, omdat dit net als zelfvertrouwen en concentratie een belangrijke voorwaarde is om goed te kunnen leren. We zorgen voor een omgeving waar het fijn is om te komen, onze leerlingen komen met plezier!

Onze remedial teachers

Onze remedial teachers bij AFTER’S COOL zijn specifiek opgeleid voor leerproblematiek. Ons team van RT’ers en orthopedagogen is aangesloten bij de LBRT, de NVO of het NIP. AGB-code:17-082180

Vind een vestiging in de buurt

Leren leren vanuit positiviteit

Elk kind zou de kans moeten hebben om alles uit zichzelf te halen. Alleen zo kan je je volledig ontwikkelen. Wij kijken naar het kind als geheel. Hoe? Door niet alleen op school te focussen, maar ook op zelfvertrouwen, jezelf ontdekken en ontwikkelen en op mentale balans. We begeleiden de kinderen met aandacht en warmte naar de volgende stap. Altijd op een manier die bij hen past.

Serieus plezier
Serieus plezier

Serieus hoeft niet minder leuk te betekenen. AFTER'S COOL is positief, gezellig en optimistisch. Wij kijken graag naar wat er al wél goed gaat. Dit helpt bij het zelfvertrouwen en de motivatie om zelfstandig aan de slag te gaan en lol te hebben in het leren.

Coaching die verbindt en motiveert
Coaching die verbindt en motiveert

Bij ons is er altijd een vast gezicht, dat voor jou en je ouders klaar staat. En omdat wij elke dag met je meelopen, begrijpen we jou en wat het beste bij jou past.

Methode op maat
Methode op maat

Onze slimme, bewezen ‘Leren doe je zo’-methode past zich aan jou aan. Jouw persoonlijkheid, kennisniveau, stemming en tempo vormen de leidraad voor een effectief plan op maat.

Zelfvertrouwen, voor nu en later
Zelfvertrouwen, voor nu en later

Goede cijfers halen vinden we belangrijk, maar de manier waarop misschien nog wel meer. Bij AFTER’S COOL helpen we je om te leren leren en vooruit te kijken. Zo pak je voortaan nieuwe uitdagingen met een glimlach aan.

Meer weten over onze remedial teaching?
Meer weten over onze remedial teaching?

Via dit formulier kan je telefonisch contact aanvragen met een vestiging naar keuze.

Onze belofte:

 • We reageren binnen 24 uur (op werkdagen).
 • Voortgang wordt gemeten.
 • Remedial teachers zijn aangesloten bij de LBRT, de NVO of het NIP.
 • Meer zelfvertrouwen in de klas.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Hoe helpen we je verder met jouw vraag over [dienst]?