Geplaatst op: 28/10/2021

Zorgen om motivatie en welbevinden na corona

De Onderwijsinspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona, de lockdowns en de periodes van thuisonderwijs.

Zorgen om motivatie en welbevinden na corona
Vanuit scholen horen wij dezelfde geluiden, de zorgen zijn er over inhoudelijke (leer)achterstanden, maar in veel gevallen nog meer over motivatie, het weer in het ritme komen, sociaal-emotioneel/het welbevinden en het gedrag. Een stukje uitgelicht:&nbsp