Midden- en eindtoetstraining
voor groep 6, 7 en 8

Is de vraagstelling bij Cito misschien lastig of is er verschil tussen Cito-scores en methodegebonden toetsen? Heeft jouw kind last van zenuwen en is het fijn om extra te oefenen met rekenen of spelling om zo meer zelfvertrouwen te krijgen?

Oefening baart kunst en dat is dan ook wat we doen bij onze midden- en eindtoetstraining voor groep 6, 7 en 8! De toetsen op de basisschool zijn, zeker in de lagere klassen, spannend en anders dan de methodegebonden toetsen. Door middel van het maken van veel oefeningen, tips en uitleg, bereiden wij jouw zoon of dochter goed voor op de verschillende toetsen die vanaf groep 6 worden afgenomen en meetellen voor het uiteindelijke schooladvies in groep 8.

Midden- en eindtoetstraining<br />
voor groep 6, 7 en 8

Midden- en eindtoetstraining op een rijtje

Vragenlijst

Voor de start van de training vragen we een vragenlijst in te vullen over jouw kind, zodat de trainer op de hoogte is van eventuele zaken waar rekening mee gehouden dient te worden.

Individueel

Jouw kind gaat 1-op-1 aan de slag onder leiding van een ervaren trainer. De training kan op verschillende locaties plaatsvinden en op ieder gewenst moment van start gaan, ook tijdens vakanties.

Duoles of kleine groep

De training kan ook gevolgd worden als duoles of in een klein groepje. Dit groepje bestaat dan uit minimaal 3 leerlingen en maximaal 6 leerlingen.

Startmoment training middentoets

De training voor de middentoets van groep 6, 7 en 8 (individueel of in een groepje) kan het beste gestart worden in oktober. De training vindt op verschillende locaties plaats.

Startmoment training eindtoets

De training voor de eindtoets van groep 6, 7 en 8 (individueel of in een groepje) kan het beste gestart worden in februari. De training vindt op verschillende locaties plaats.

Leerproces volgen

Aan het begin, halverwege (tussenevaluatie) en na de laatste training (eindevaluatie) is er contact met ouders over de voortgang en bespreken we eventuele aandachtspunten. Er is altijd overleg mogelijk.

Kosten individuele training of duoles

Een individuele training door een remedial teacher kost € 67,00 per les van 45 minuten en € 46,- als deze door een begeleider (student) wordt gegeven per les van 60 minuten. Bij een duoles kost de training € 35,- p.p. als deze door een begeleider wordt gegeven. Om alle onderwerpen te behandelen zijn minimaal 8 lessen nodig. Dit is inclusief lesmateriaal en evaluatiemomenten. Meer of minder lessen zijn uiteraard mogelijk in overleg.

Kosten groepstraining

Een groepstraining (minimaal 3, maximaal 6 leerlingen) kost € 270,- p.p. en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Dit is inclusief lesmateriaal en evaluatiemomenten.

"Dank voor de betrokkenheid en (leer)tips. Ze heeft weer moed en zelfvertrouwen!"

Moeder van Luna

Inhoud training

Om ervoor te zorgen dat jouw kind vol zelfvertrouwen deze toetsen tegemoet gaat en presteert op het niveau dat hij of zij daadwerkelijk heeft, is een (groeps)training een goede én gezellige voorbereiding. Zo raakt hij/zij bekend met de vraagstelling en komt tijdens de echte toets niet voor verrassingen te staan.

Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan taalonderdelen als begrijpend lezen, spelling, taalverzorging en woordenschat. Op het gebied van rekenen komen onderwerpen als getallen & bewerkingen, verhoudingen, meten & meetkunde en breuken & procenten aan bod. Ten slotte besteden we ook aandacht aan de studievaardigheden van jouw kind.

Met zelfvertrouwen een toets maken

Wij streven ernaar dat de uitslag van de toets overeenkomt met wat de leerling daadwerkelijk kan en weet. Het vele oefenen en de succeservaringen die leerlingen tijdens de training opdoen, zorgen ervoor dat het zelfvertrouwen groeit en dat jouw kind net dat extra steuntje in de rug krijgt dat hij of zij nodig heeft om de toets zonder al te veel stress te maken.

Stappenplan

Tijdens de training besteden we met stappenplannen veel aandacht aan hoe de vragen gelezen en beantwoord dienen te worden. Zo komt jouw kind tijdens de toets minder snel voor verrassingen te staan.

Leren leren

De begeleider werkt met jouw kind ook aan studievaardigheden. Als je weet hoe je moet leren, lukt het ook om dat zelf te doen. We gebruiken hierbij onze eigen ‘Leren doe je zo’-methode.

Remedial teaching

De trainingen zijn niet bedoeld om achterstanden weg te werken, hiervoor raden wij een op maat gemaakt remedial teaching traject aan.

Huiswerk

Na elke les krijgt jouw kind huiswerk mee. Dit bestaat uit een aantal opgaven die betrekking hebben op de behandelde onderdelen. Het huiswerk wordt tijdens de volgende les besproken en nagekeken.

Motivatie

AFTER’S COOL heeft veel aandacht voor motivatie, omdat dit net als zelfvertrouwen en concentratie een belangrijke voorwaarde is om goed te kunnen leren. We zorgen voor een omgeving waar het fijn is om te komen. Onze leerlingen komen echt met plezier, zo blijkt ook uit onze enquêtes.

Stappenplan
Leren leren
Remedial teaching
Huiswerk
Motivatie

Vind een vestiging in de buurt

Het schooladvies

De laatste drie jaar van de basisschool is een nieuwe fase in het onderwijs van jouw kind. Stapje voor stapje worden de leerlingen klaargestoomd voor de middelbare school. Het schooladvies voor de middelbare school, gegeven aan het eind van groep 7 (voorlopig advies) en halverwege groep 8 (definitief advies) is een combinatie van het advies van de leerkracht en de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem vanaf groep 6.

De basisschool geeft in groep 7 en 8 een advies over de middelbare school en het niveau dat het beste bij de leerling past. De leerkracht is daarbij belangrijk, hij of zij heeft de leerling een heel jaar in de klas en kan een goede inschatting maken van wat een leerling in zijn mars heeft. De werkhouding, de methodegebonden toetsen en de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem spelen hierbij een grote rol. Met het leerlingvolgsysteem wordt tweemaal per jaar vastgesteld of een kind zich goed ontwikkelt.

Vanaf midden groep 6 gaan de Citotoetsen meetellen voor het schooladvies. Dit om een doorlopende ontwikkelingslijn te laten zien. Eind groep 7 krijgt de leerling een voorlopig schooladvies, halverwege groep 8 komt het definitieve advies. Op basis van het resultaat van de Centrale Eindtoets aan het einde van groep 8 (welke dat kunnen zijn lees je hieronder), mag het advies naar boven bijgesteld worden (niet naar beneden).

Leren leren vanuit positiviteit

Elk kind zou de kans moeten hebben om alles uit zichzelf te halen. Alleen zo kan je je volledig ontwikkelen. Wij kijken naar het kind als geheel. Hoe? Door niet alleen op school te focussen, maar ook op zelfvertrouwen, jezelf ontdekken en ontwikkelen en op mentale balans. We begeleiden de kinderen met aandacht en warmte naar de volgende stap. Altijd op een manier die bij hen past.

Serieus plezier
Serieus plezier

Serieus hoeft niet minder leuk te betekenen. AFTER'S COOL is positief, gezellig en optimistisch. Wij kijken graag naar wat er al wél goed gaat. Dit helpt bij het zelfvertrouwen en de motivatie om zelfstandig aan de slag te gaan en lol te hebben in het leren.

Coaching die verbindt en motiveert
Coaching die verbindt en motiveert

Bij ons is er altijd een vast gezicht, dat voor jou en je ouders klaar staat. En omdat wij elke dag met je meelopen, begrijpen we jou en wat het beste bij jou past.

Methode op maat
Methode op maat

Onze slimme, bewezen ‘Leren doe je zo’-methode past zich aan jou aan. Jouw persoonlijkheid, kennisniveau, stemming en tempo vormen de leidraad voor een effectief plan op maat.

Zelfvertrouwen, voor nu en later
Zelfvertrouwen, voor nu en later

Goede cijfers halen vinden we belangrijk, maar de manier waarop misschien nog wel meer. Bij AFTER’S COOL helpen we je om te leren leren en vooruit te kijken. Zo pak je voortaan nieuwe uitdagingen met een glimlach aan.

De verschillende eindtoetsen in groep 8

De Centrale Eindtoets van Cito is de meest afgenomen toets in groep 8, maar er zijn tegenwoordig verschillende alternatieve toetsen die gebruikt worden op de basisschool. Voor groep 8 kan de school kiezen tussen 6 eindtoetsen: de Centrale Eindtoets, ROUTE 8, de IEP Eindtoets, de DIA-Eindtoets, de CESAN-Eindtoets en de AMN-Eindtoets. In alle toetsen worden in ieder geval de verplichte onderdelen taal en rekenen/wiskunde getoetst.

In de praktijk kiezen de meeste scholen nog altijd voor de Centrale Eindtoets van het Cito. Deze toets duurt 6 uur en wordt verspreid over 3 dagdelen. In deze toets komen zowel open vragen als meerkeuzevragen voor. De toetsen van het Cito worden tweemaal per jaar afgenomen; de middentoets in januari/februari en de eindtoets in april (groep 8) of mei/juni (groep 6/7 en lagere leerjaren). Daarnaast zijn er scholen die er in groep 8 voor kiezen de begintoets af te nemen, deze is meestal in november en in plaats van de middentoets.

Een vaker voorkomend alternatief voor de Centrale Eindtoets is de IEP. De IEP wordt op twee ochtenden van maximaal 2 uur afgenomen. De opgaven lopen op in moeilijkheidsgraad en in deze toets komen zowel open als meerkeuzevragen voor. Ook de ROUTE 8 wordt steeds vaker afgenomen. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen en wordt digitaal afgenomen in ongeveer 2 uur. De toets is adaptief, waarbij de vragen pas tijdens de afname geselecteerd worden uit een grote verzameling opgaven. In principe maakt elke leerling dus een andere toets.

Naast de eindtoets zijn er ook scholen die ervoor kiezen om de NIO toets af te nemen in groep 8. Dit gebeurt meestal in november maar het mag gedurende het hele schooljaar. De NIO toets is een intelligentietest, waarbij de leerling binnen een bepaalde tijd op 6 onderdelen getoetst wordt (o.a. taal, rekenen en ruimtelijk inzicht). Deze toets geeft een indicatie van het niveau voor de middelbare school en dient soms als ‘second opinion’, volgend op een andere, tegenvallende midden- of eindtoets.

Meer weten over onze midden- of eindtoetstraining?
Meer weten over onze midden- of eindtoetstraining?

Via dit formulier kan je telefonisch contact hebben met een vestiging naar keuze.

Onze belofte:

  • We reageren binnen 24 uur (op werkdagen).
  • Aandacht op maat.
  • Extra zelfvertrouwen bij de toetsen in de klas.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Hoe helpen we je verder met jouw vraag over [dienst]?